Standaard test condities (STC)

Het vermogen van een zonnepaneel wordt bepaald door het onder standaard omstandigheden te testen. Zonnepanelen zijn gevoelig voor lichtsterkte en temperatuur. Daarom is afgesproken dat het nominaal vermogen van een zonnepaneel wordt gemeten bij een instraling van 1.000 W/m2 (waarbij de invallende zonnestralen loodrecht op de gepositioneerde zonnecel vallen) en een paneeltemperatuur van 25 graden Celsius; de zogenaamde standaard test condities (STC).