Privacyverklaring

Versie 1.0. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op maandag 25 april 2016.

Dit privacy- en cookiebeleid heeft betrekking op de website https://www.zelfstroom.nl (“zelfstroom.nl”). Zelfstroom.nl wordt beheerd door Zelfstroom B.V. (“Zelfstroom”, “wij” of “ons” ), gevestigd aan de Statenlaan 14, 5223 LA, te ‘s-Hertogenbosch, ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 60238828.

In dit beleid beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verzamelen via Zelfstroom.nl, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen.

 

1. Persoonsgegevens en doeleinden

Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of e-mailadres zijn.

Hieronder staat weergegeven voor welke doeleinden wij of andere partijen persoonsgegevens van u verzamelen en verder verwerken.

Offerte aanvragen
Via Zelfstroom.nl kunt u een offerte aanvragen voor het huren of kopen van zonnepanelen. Hiervoor dient u uw NAW-gegevens, contactgegevens en gegevens over uw woning en energieverbruik te verstrekken. Deze persoonsgegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen om meer uitleg te geven over het huren of kopen van zonnepanelen, voor interne statistiek, marketingdoeleinden en, indien de woning geschikt is voor zonnepanelen, een offerte uit te brengen. Daarnaast kunnen wij uw e-mailadres en naam verwerken om u de nieuwsbrief en andere informatie over het slim omgaan met energie te sturen, als u aangeeft hiervoor te kiezen.

Tell-a-friend
Via Zelfstroom.nl kunt u naast uw eigen naam en e-mailadres, ook het geslacht, de naam en het e-mailadres doorgeven van personen die wellicht interesse hebben in de diensten en producten van Zelfstroom. U bent verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens van de persoon die u aan ons doorgeeft en dient voor het verzamelen en doorgeven van deze informatie te voldoen aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden gebruikt om de persoon die u doorgeeft eenmalig een e-mail te sturen met een uitnodiging om een offerte aan te vragen en andere marketingdoeleinden. Uw persoonsgegevens gebruiken we om de persoon die de uitnodiging krijgt op de hoogte te stellen van het feit dat u hem op de hoogte wilde stellen, voor interne statistiek, marketingdoeleinden.

Bespaarscan
Indien u de bespaarscan op Zelfstroom.nl invult op de website, dient u uw postcode, huisnummer en gegevens over uw energieverbruik en uw woning. Deze persoonsgegevens worden verwerkt om te beoordelen en u te informeren over hoeveel energie u zal besparen en niet verder opgeslagen of verwerkt.

Nieuwsbrief
Indien u zich inschrijft voor de nieuwsbrief van Zelfstroom dient u uw naam en e-mailadres in te vullen. Wij verwerken deze gegevens alleen om u onze nieuwsbrief te sturen. U kunt zich te allen tijden afmelden voor de nieuwsbrief via de link in de nieuwsbrief.

Cookies
Zelfstroom maakt gebruik van cookies op Zelfstroom.nl. Een cookie is een techniek die informatie van randapparatuur verzamelt en afleest. Daarbij wordt een klein tekstbestand naar uw browser gestuurd, zodat de browser automatisch wordt herkend bij een herhaald bezoek aan Zelfstroom.nl. Cookies kunnen persoonsgegevens verzamelen die verbonden zijn aan het gebruik van Zelfstroom.nl, zoals welke pagina’s zijn bezocht en een IP-adres.

Wij maken gebruik van functionele-, analytische- en marketingcookies. Klik hier voor een beschrijving van de cookies via onze website worden geplaatst en voor welke doeleinden wij deze gebruiken.

Voor het plaatsen van analytische en marketing cookies vragen wij toestemming via de cookiebalk zodra u Zelfstroom.nl opent. Indien u niet akkoord gaat met de plaatsing van deze cookies, worden geen cookies geplaatst.

Als u helemaal geen cookies wilt ontvangen, kunt u de instellingen van uw internetbrowser aanpassen en het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt op “help” in het menu van de browser klikken om te zien hoe dit moet voor de browser op uw computer. Door alle cookies te verwijderen kan het mogelijk zijn dat niet alle onderdelen van Zelfstroom.nl werken.

 

2. Met wie delen wij persoonsgegevens?

Zelfstroom kan derden inschakelen in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening. Zo wordt Zelfstroom.nl ontwikkeld en gehost door een derde. Deze derden zijn bewerkers van Zelfstroom en verwerken de gegevens dus slechts ten behoeve van Zelfstroom.

Zelfstroom kan voorts uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden aan derden, zoals Twitter, Google en Facebook, verstrekken. Hoe deze derden omgaan met uw privacy kunt u lezen op de website van deze partijen.

Persoonsgegevens die via cookies worden verkregen, kunnen aan derden worden verstrekt en worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie die geen passend beschermingsniveau waarborgen. In de privacy policies van deze derden, waarnaar wordt verwezen in ons cookiebeleid, kunt u hierover meer lezen.

Ten slotte kan Zelfstroom uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij hiertoe wettelijk is verplicht.

 

3. Bewaartermijnen

De persoonsgegevens die van u worden verzameld via Zelfstroom.nl voor een offerte aanvraag worden niet langer dan noodzakelijk is bewaard. U kunt altijd aangeven geen contact meer te willen met Zelfstroom, uw gegevens zullen dan worden verwijderd.

Persoonsgegevens die wij verzamelen in verband met de bespaarscan worden in principe niet bewaard, tenzij u aangeeft een offerte te willen ontvangen.

Persoonsgegevens die wij verzamelen in verband met het verstrekken van de nieuwsbrief bewaren wij totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief of wij besluiten de nieuwsbrief niet meer te verstrekken.

Wij plaatsen cookies zolang dat noodzakelijk is voor het doel. Cookies worden in ieder geval na een half jaar verwijderd.

 

4. Beveiliging van persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking.

 

5. Wijzigingen in ons privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen door hier een update van deze versie te plaatsen. Om op de hoogte te blijven raden we u aan deze pagina’s regelmatig te bezoeken.

 

6. Uw rechten

U heeft het recht Zelfstroom te verzoeken om inzage te geven in uw persoonsgegevens, deze te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen. Ook kunt u verzet aantekenen tegen de verwerking van bepaalde gegevens. Hierover kunt u contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: klantenservice@zelfstroom.nl.

Je voordeel berekenen?

Vraag een offerte aan