Is mijn dak geschikt voor zonnepanelen?

Is mijn dak geschikt voor zonnepanelen?

De belangrijkste voorwaarde om zonnepanelen te plaatsen op je dak, is dat het dak daadwerkelijk van jou is. Huur je het dak boven je hoofd, dan kunnen we wel een samenwerking met je verhuurder aangaan. Ben je eigenaar, dan zijn er een aantal factoren die de geschiktheid van jouw dak bepalen. De belangrijkste factoren zijn: het dakoppervlak, de soort dakbedekking, de draagkracht en de toestand van het dak, de dakligging ten opzichte van de zon, de hellingshoek van het dak.

Heb ik genoeg dakoppervlak voor zonnepanelen?

Naast het feit dat zonne-energie goed is voor het milieu, is het natuurlijk ook belangrijk dat de aanleg van zonnepanelen rendabel is. Hiervoor is het dakoppervlak van belang. Als je heel weinig energie verbruikt, zou het kopen van vier zonnepanelen interessant kunnen zijn. We hebben bij Zelfstroom echter berekend dat zonnestroomsystemen met minder dan 6 zonnepanelen binnen onze constructie niet rendabel zijn. Een voorbeeld van hoe je berekent hoeveel zonnepanelen er op jouw dak passen vind je hier. Maar, je bent er nog veel sneller achter of jij genoeg dakoppervlak hebt door de dakcheck te doen.

Is de soort dakbedekking geschikt voor zonnepanelen?

De soort dakbedekking speelt ook een rol bij de geschiktheid van je dak voor zonnepanelen. Bij platte daken is een bitumen dakbedekking vaak geschikt om zonnepanelen op te plaatsen, mits deze niet ouder is dan ongeveer 10 jaar. Dit omdat het risico op scheuren van de naden groter wordt – ook als je dak er nog goed uit ziet. Bij schuine daken komen dakpannen het meest voor en gelukkig is dat meteen de meest ideale soort dakbedekking voor het plaatsen van zonnepanelen. Ook op golfplaten daken kunnen we zonnepanelen vaak goed monteren, maar bij andere dakbedekkingen – bijvoorbeeld zink, riet, aluminium, leistenen en glas – is het vaak niet mogelijk of te risicovol om zonnepanelen te plaatsen. Mocht je niet zeker weten of jouw dakbedekking geschikt is, neem contact op en vraag ernaar.

Is de draagkracht en de toestand van mijn dak voldoende?

Om zonnepanelen op een dak te monteren, moet het dak voldoende draagkracht hebben om het systeem te kunnen dragen. Bij de meeste daken kan ervan uitgegaan worden dat dit het geval is. Vaak geldt: hoe ouder het gebouw, hoe groter de kans dat het dak niet de juiste staat heeft voor het plaatsen van zonnepanelen. De staat van het dak kan enkel een dakdekker worden beoordeeld. Onze monteurs kijken of het dak veilig te betreden is, maar kunnen dit niet beoordelen. Mochten er twijfels zijn over de staat of draagkracht van het dak, dan kun je dit het beste door een dakdekker laten beoordelen.

Is de ligging van mijn dak ten opzichte van de zon geschikt?

De optimale ligging van een schuin dak is in de richting van het zuiden. Dit om de simpele reden dat een dak richting het zuiden het meeste zonuren per dag ontvangt. Zuidwest en zuidoost hebben een goede tweede plaats en een ligging richting het noorden heeft de minste voorkeur. Het voordeel van schuine daken is dat er vaak twee kanten zijn. Dat betekent dat wanneer er één kant richting het noorden ligt, vaak ook een kant van het dak richting het zuiden ligt.

Is de hellingshoek van mijn dak geschikt?

Over het algemeen houden we een minimum hellingshoek aan van 15° en een maximum van 59°. Een hellingshoek van tussen de 30° en 35° is optimaal voor zowel het rendement als de installatie en voor hellingshoeken van boven de 45° is er vanuit veiligheidsoverwegingen een steiger nodig voor de installatie. Bij een hellingshoek kleiner dan 3° spreken we technisch gezien van een plat dak.

Overige factoren

Naast de fysieke geschiktheid van je dak, zijn er ook nog een aantal andere factoren die belangrijk zijn, maar voor iedereen sterk uiteenlopen en lang niet voor iedereen van toepassing zijn. Bepaalde schaduwvorming bijvoorbeeld. Of je woont in een monumentaal pand, waardoor je eerst een vergunning aan moet vragen.

Doe de dakcheck

Om erachter te komen of jouw dak geschikt is of niet, maken we bij Zelfstroom gebruik van de dakcheck.

Dit is een slimme service die met behulp van Zonatlas checkt of jouw dak geschikt is op basis van de drie belangrijkste factoren: de dakligging ten opzichte van de zon, de hellingshoek en de oppervlakte van het dak. Op basis van deze check weet je meteen of jouw dak potentie heeft om een mooi zonnestroomsysteem te kunnen dragen.

Doe de dakcheck

Je hebt nog niet aangevinkt dat je in bezit bent van een koopwoning met eigen dak.

Heb je geen eigen dak? Dan kunnen we helaas nog geen zonnepanelen leveren.