Kan ik zonnepanelen op een monument plaatsen?

Woon je in een monument en/of een beschermd stadsgezicht? Ook dan is het mogelijk om zonnepanelen op je dak te laten plaatsen. Er gelden echter wel een aantal randvoorwaarden.

Randvoorwaarden zonnepanelen op monument

  • Omgevingsvergunning
    Om zonnepanelen op een monument te mogen plaatsen, heb je een omgevingsvergunning nodig. Vergunningen kunnen aangevraagd worden bij de gemeente of bij het omgevingsloket. Voor beschermde stads- en dorpsgezichten is soms geen vergunning nodig als de zonnepanelen op het schuine achterdakvlak worden geplaatst.De aanvraag wordt vervolgens beoordeeld vanuit de omgeving en er wordt gekeken naar wat de invloed van de zonnepanelen is op de monumentale waarde van het pand.
  • Zonnepanelen niet zichtbaar vanaf openbare weg
    De dakbedekking op monumenten en panden in een beschermd stadsgezicht mag niet veranderd worden. Zonnedakpannen of in het dak geïntegreerde zonnepanelen zijn dus niet mogelijk.

Zonnepanelen op monument bij Zelfstroom

Op dit moment plaatst Zelfstroom helaas geen zonnepanelen op monumenten.