10 min leestijd 18 - 06 - 2018

Salderingsregeling zonnepanelen: dit verandert er na 2021

Salderen en zonnepanelen: laatste update 29 januari 2019

Het wordt een jaartje later. De zogenoemde salderingsregeling voor eigenaren van zonnepanelen, waar particulieren veel profijt van hebben, gaat pas in 2021 op de schop.

Huishoudens en kleine bedrijven die zelf met zonnepanelen duurzame energie opwekken, kunnen ook volgend jaar nog profiteren van de huidige subsidieregeling. Een nieuwe, versoberde regeling die het kabinet in 2020 wilde laten ingaan, blijkt in de praktijk nog niet uitvoerbaar

Dat schrijft minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) aan de Tweede Kamer.

De salderingsregeling na 2021, dit zijn de belangrijkste punten:

 • Dit is salderen in het kort: aan het eind van het jaar mag je de energie die zonnepanelen hebben opgewekt, wegstrepen tegen de energie die je hebt heeft verbruikt. Dat gaat dus veranderen naar een terugleversubsidie voor zonnepanelen.
 • De terugleversubsidie is een vergoeding voor de stroom die aan het elektriciteitsnet is teruggeleverd. Je krijgt dus geld voor elke kWh die jouw zonnepanelen opwekken en die je niet zelf gebruikt.
 • Voor kopers van zonnepanelen: de terugverdientijd van zonnepanelen verandert niet.
 • Er komt een soepele overgangsregeling voor iedereen die al zonnepanelen heeft (zowel voor huurders als kopers). Dus als je nog wilt profiteren van de overgangsregeling, moet je nu zonnepanelen nemen. Het is slim om sowieso te laten uitrekenen hoeveel panelen erop je dak passen. Dat doen we graag vrijblijvende voor je. Maak daarom nu een belafspraak.
 • De opgewekte stroom zelf verbruiken blijft ook aantrekkelijk, omdat huishoudens en bedrijven hierover ook met de nieuwe regeling geen energiebelasting en geen Opslag Duurzame Energie (ODE) betalen.
 • Omdat de terugleversubsidie is bedoeld om opwekkers van duurzame energie optimaal te faciliteren, komt er één loket bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Hier kunnen huishoudens en bedrijven de terugleversubsidie aanvragen. Hoe de hoeveelheid teruggeleverde stroom gemeten wordt, en welke rol de slimme meter hierin heeft, wordt nog bekeken.
 • De minister wil het voorstel voor de nieuwe terugleversubsidie en de overgangsregeling deze zomer gereed hebben.

Hoe werkt de huidige salderingsregeling?

Eerst even terug naar de basis, hoe zat het ook al weer? Salderen is de aftreksom van de energie die je hebt verbruikt en de energie die je hebt opgewekt. Wat je jaarlijks opwekt, verrekent het energiebedrijf met wat je jaarlijks verbruikt.

Nederland is een van de weinige landen in de wereld die 1-op-1 saldeert. De waarde van een kilowattuur die je van het net haalt, is bij salderen evenveel waard als een kilowattuur die je teruglevert aan het net. Dus inclusief energiebelasting, btw en Opslag Duurzame Energie (ODE).

Salderingsregeling

Wanneer wijzigt de salderingsregeling?

Een eventuele wijziging van de salderingsregeling stond gepland voor 2023, zoals aangegeven door demissionair minister Kamp. Minister Wiebes verschaft nu duidelijkheid over de details van de nieuwe vergoeding. Die regeling zou ingaan per 2020, maar wordt uitgesteld tot 2021. Er komt een soepele overgangsregeling voor iedereen die nu al zonnepanelen op het dak heeft, van huurders tot kopers. Dát is wat we nu weten.

Wat gaat er veranderen aan salderen?

Nu is het zo dat wat je jaarlijks opwekt, door het energiebedrijf verrekend wordt met wat je jaarlijks verbruikt. Je mag het dus tegen elkaar wegstrepen. De subsidieregeling vervangt straks de huidige salderingsregeling. De terugleversubsidie is een vergoeding voor de stroom die aan het elektriciteitsnet is teruggeleverd.

Naar verwachting krijg je straks per kWh minder terug dan je er nu voor terugkrijgt. Hoe de hoeveelheid teruggeleverde stroom gemeten wordt, en welke rol de slimme meter hierin heeft, wordt nog bekeken. De minister wil het voorstel voor de nieuwe terugleversubsidie deze zomer gereed hebben.

Ga je er op achteruit?

Ja en nee. Per kWh krijg je straks zeer waarschijnlijk een lagere vergoeding. Toch blijft de terugverdientijd van zonnepanelen min of meer gelijk. Hoe dat kan? De komende jaren worden panelen efficiënter en iets goedkoper.

Voor iedereen die nu al zonnepanelen heeft, komt er een soepele overgangsregeling. We hebben er vertrouwen in dat Wiebes deze regeling zo aantrekkelijk mogelijk houdt. Als je nog wilt profiteren van de overgangsregeling, dan moet je nu zonnepanelen nemen. We rekenen graag vrijblijvend voor je uit hoeveel zonnepanelen erop je dak passen. Maak nu een belafspraak.

Hoe hoog is de subsidie?

Elk jaar komt er een potje met geld beschikbaar. Jaarlijks wordt van tevoren een subsidieplafond vastgesteld en van dekking voorzien binnen de begroting van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat. Hoe hoog de subsidie is, is nog niet bekend. Wiebes raadpleegt eerst brancheverenigingen en andere marktpartijen voordat de hoogte van de subsidie wordt bepaald.

De terugleververgoeding van de energieleverancier is nog onbekend. Het energiebedrijf waarbij je aangesloten bent, bepaalt dus zelf de kale prijs zonder belastingen voor de energie die je met je zonnepanelen opwekt. Als consument kies je straks zelf aan welke maatschappij jij jouw stroom teruglevert. Dit kan zorgen voor een interessante marktwerking. Ook omdat je vanaf 2018 kunt kiezen voor twee energieleveranciers op één huishouden. Je koopt dan aanvullende stroom in bij de goedkoopste aanbieder en verkoopt je zelf opgewekte stroom aan de hoogste bieder.

Hoe regel je jouw subsidie?

Er komt één loket bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), waar huishoudens en bedrijven de terugleversubsidie kunnen aanvragen. Wat ons betreft maken we het aanvragen van subsidie zo eenvoudig mogelijk. Waar mogelijk willen we dit zelfs voor klanten doen. We hebben onze branchevereniging Holland Solar gevraagd hoe de aanvraag straks gaat werken, wie de aanvraag mag doen en of dit jaarlijks of maandelijks moet gebeuren. Zodra we meer weten, dan weet jij het ook. 

Voor wie is de subsidieregeling?

De subsidieregeling is bedoeld voor burgers en bedrijven met een kleinverbruikersaansluiting die zelf geproduceerde hernieuwbare elektriciteit terugleveren aan het elektriciteitsnet. De regeling geldt dus ook voor andere hernieuwbare energiebronnen dan zonne-energie, bijvoorbeeld windenergie.

Wiebes onderzoekt of ook grotere gebouwen – zoals scholen of kantoren – in de regeling kunnen worden opgenomen. Deze gebouwen verschillen in de omvang van hun opweksystemen, maar ook in hun energie-verbruikstarieven. De minister kijkt hoe de regeling deze groep goed kan bedienen zonder dat de regeling te ingewikkeld wordt. Verder onderzoekt hij of de Postcoderoosregeling voor ondersteuning van energiecoöperaties kan overgaan in een terugleversubsidie.

Wat verandert er voor iedereen die al zonnepanelen heeft?

Voor gebruikers van de salderingsregeling komt er een soepele overgang, geeft Wiebes in zijn brief aan. Zelf stroom maken moet interessant blijven en daar zijn we het wel mee eens. De opgewekte stroom zelf verbruiken blijft aantrekkelijk, omdat kleinverbruikers hierover ook met de nieuwe regeling geen energiebelasting en geen Opslag Duurzame Energie (ODE) betalen.

Tot wanneer loopt de nieuwe regeling?

Dat is nog niet bekend. In de zomer van 2018 komt Wiebes met details over de nieuwe regeling. De overheid heeft de plannen laten doorrekenen tot 2035, maar dat zegt niets over de inhoud en duur van de plannen.

Waarom komt er een andere regeling voor salderen?

Daar zijn een aantal redenen voor te bedenken.We snappen dat Wiebes de regeling aanpast. Als er niets zou veranderen dan zal de terugverdientijd (voor kopers van zonnepanelen) in 2025 zijn gedaald naar 4 jaar en zou er volgens Wiebes overstimulering optreden. Hoe meer mensen zonnepanelen gaan opwekken, hoe duurder de salderingsregeling voor de overheid wordt. Naar verwachting zal in 2030 meer dan 6 GW aan zonnepanelen bij huishoudens worden aangelegd. Dat betekent dat zo’n 1,5 tot 2 miljoen huishoudens zelf elektriciteit opwekken met behulp van zonnepanelen.

We hebben alle redenen voor de aanpassing van de salderingsregeling op een rijtje gezet.

 • De overheid heeft extra geld nodig. Om Nederland nog sneller te verduurzamen is extra geld nodig. De overheid loopt door de huidige salderingsregeling behoorlijk wat geld mis, zo bleek eerder al uit cijfers van CBS. Door de salderingsregeling te vervangen, bespaart de overheid volgens de cijfers in het regeerakkoord structureel 640 miljoen euro. Met dat geld kan de overheid nieuwe maatregelen financieren. Bijvoorbeeld om overbelasting van het energienet te voorkomen. Zonne-energie is bereikbaar voor bijna iedereen in Nederland. Steeds meer mensen maken zelf stroom, waardoor er steeds meer stroom het energienet op komt. Om overbelasting te voorkomen, zijn nieuwe flexibele oplossingen nodig. Dat kost geld.
 • Slimmer omgaan met energie. Met de nieuwe regeling zijn er voor mensen meer drijfveren om slimmer met energie om te gaan. Mensen gaan naar verwachting zelf meer stroom opwekken en het loont om effectiever om te gaan met de opgewekte energie.
 • Belasting op grijze stroom en gas stijgt. De overheid gaat energiebelasting heffen op basis van CO2-uitstoot. Grijze stroom en gas krijgen een hogere heffing en worden duurder. Groene energie juist goedkoper. Om de tarieven in verhouding tot de CO2-uitstoot beter in balans te brengen, gaan de tarieven van de eerste schijf aardgas in de energiebelasting omhoog. De tarieven in de eerste schijf voor elektriciteit gaan dan omlaag. In het regeerakkoord staat dat het gaat om een verandering van + 3 cent in eerste schijf aardgas, en – 0,72 cent elektriciteit. Het gevolg voor veel huishoudens op korte termijn? De energierekening wordt duurder. Zelf zoveel mogelijk stroom opwekken en energiezuinig leven is straks nóg aantrekkelijker.
 • Steeds betere en goedkopere zonnepanelen. Zonnepanelen zijn dankzij een hogere opbrengst en lagere prijs steeds efficiënter geworden. De terugverdientijd van gekochte zonnepanelen is teruggelopen van 25 jaar (2009) naar circa 5 jaar (2017). De nieuwe regeling is een stimulans om zoveel mogelijk zonnepanelen op je dak te leggen. Hoe meer je opwekt, hoe meer je zelf kan verdienen.

Zonnepanelen ook interessant zonder salderen

We geloven erin dat de overheid graag vol wil inzetten op duurzaamheid. Dat was goed te zien in het op dinsdag 10 oktober 2017 gepresenteerde regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Denk aan punten als de CO2-belasting voor vervuilende energieleveranciers, afstappen van gasaansluitingen in huizen en het sluiten van alle kolencentrales voor 2030. Bovendien is er de ambitie om vanaf datzelfde jaar alleen nog maar emissieloze voertuigen te verkopen. Een ambitieus regeerakkoord en dat zien we graag van de overheid. Samen versnellen we de energietransitie in Nederland! Wij zijn positief dat ook de politiek snel naar een land zonder fossiele brandstoffen wil. Het gaat nu echt gebeuren, dat voel je gewoon.

Energie opslaan in een accu

Energie opslaan van jouw zonnepanelen is mogelijk in een thuisaccu. Deze accu gebruikt moderne lithium-ion-batterijen. Over het algemeen werkt het zo: pas wanneer de accu leeg is, haal je stroom van het elektriciteitsnet. In de zonnige lente- en zomermaanden kun je dankzij een accu in veel gevallen onafhankelijk van het elektriciteitsnet zijn. De kosten van een thuisaccu zijn nu nog best hoog: tussen de €3.000 en €9.000.

Verandering in salderingsregeling nodig

Om het nieuwe duurzame beleid te laten slagen, is verandering nodig. In de houding van mensen, maar ook financieel. Het afschaffen van de salderingsregeling lijkt onvermijdelijk. De overheid maakt de energiebelastingen groener. In de woorden van de overheid: door aanpassing van de energiebelasting, wordt belasting op gas en elektriciteit vanuit CO2-oogpunt evenwichtiger. Duurzame energie is straks dus goedkoper dan vervuilende grijze stroom en gas. En dat is positief.

We zijn dus vooral positief dat er een vervanger komt voor de salderingsregeling. We denken dat de nieuwe terugleververgoeding mensen stimuleert om zoveel mogelijk zonnepanelen te plaatsen. En dus om zelf zoveel mogelijk energie op te wekken. Daarbij maakt het niet uit of je meer opwekt dan je zelf verbruikt.

Energietransitie versnellen

Om de energietransitie te versnellen, hoeven we niet op de overheid te wachten. Je kan zelf aan de slag door je dak vol te leggen met zonnepanelen. Alles wijst erop dat duurzaamheid en zelf opwekken van stroom beloond gaat worden. De overheid heeft de beoogde plannen bovendien doorgerekend tot 2035. De nieuwe regeling lijkt dus veel langer houdbaar dan de huidige opzet.

Bovendien blijft de huidige salderingsregeling nog tot 2021 gelden. En je weet nu dat er daarna een overgangsregeling én een terugleververgoeding komt. Iets doen met zonne-energie, blijft beter dan nietsdoen!

nieuwsupdate zelfstroom

Verlaag je energierekening met onze tips!

Al meer dan 50.000 abonnees ontvangen maandelijks onze energietips en zonnepanelen nieuws per e-mail. Mis het niet en meld je direct aan!

Benieuwd naar jouw besparing?

Offerte aanvragen
96% van de klanten beveelt ons aan 8.9 10.0 1.0
uit 412 klantbeoordelingen