Garantie van Oorsprong (GvO)

Een Garantie van Oorsprong (GvO) is een digitaal certificaat waarmee bewezen kan worden waar en hoe de groene stroom is opgewekt. Een Garantie van Oorsprong wordt ook wel groencertificaat genoemd. Eén gvo is goed voor duizend kWh elektriciteit en garandeert dat die hoeveelheid stroom ergens in Europa duurzaam is opgewekt, dus via zon, wind, water of biomassa. Een GvO is een jaar houdbaar en wordt in Nederland uitgegeven door CertiQ, een dochteronderneming van de landelijke netbeheerder TenneT.

Het is toegestaan om in Europa te handelen in Garanties van Oorsprong. Dat betekent dat handelaren de groencertificaten door heel Europa vrij aan elkaar kunnen verkopen. Nederlandse energiebedrijven produceren niet genoeg groene energie om in de behoefte eraan te voorzien. Dit gat wordt opgevangen door GvO’s uit het buitenland te kopen. De GvO’s worden voornamelijk uit Noorwegen gehaald, omdat het aanbod van groencertificaten dankzij de vele waterkrachtcentrales daar veel groter is dan de vraag ernaar. Zodoende is de prijs van een Noorse Garantie van Oorsprong zeer laag ligt. Dankzij deze GvO’s kan grijze stroom in Nederland (op papier) toch als groene stroom verkocht worden.

Wil je weten wat de herkomst is van de stroom die je door jouw energieleverancier geleverd krijgt? Bekijk dan het stroometiket.