Subsidie zonnepanelen zakelijk: hier kun je gebruik van maken

Subsidie zonnepanelen zakelijk: dit zijn de beschikbare subsidies en fiscale regelingen

In de zoektocht naar duurzame energie kiezen steeds meer bedrijven voor zonnepanelen om hun bedrijfskosten te verlagen. Investeren in zonnepanelen wordt een stuk aantrekkelijker als je gebruik maakt van de beschikbare subsidies voor zakelijke zonnepanelen. In dit artikel bekijken we welke subsidies er in 2024 beschikbaar zijn en wanneer jij er als ondernemer recht op hebt.

Welke subsidies zijn er in 2024 voor zakelijke zonnepanelen?

Er zijn verschillende zakelijke subsidies om de overstap naar zonnepanelen extra aantrekkelijk te maken. In 2024 kun jij als ondernemer aanspraak maken op de volgende subsidies:

  • De Energie-investeringsaftrek (EIA)
  • De Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
  • De Milieu-investeringsaftrek (MIA) / VAMIL-regeling

Wat is de Energie-investeringsaftrek (EIA)

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een belastingvoordeel dat je als ondernemer kunt krijgen als je investeert in energiezuinige bedrijfsmiddelen. Je hebt recht op deze subsidie als je minimaal € 2.500 investeert in energiezuinige bedrijfsmiddelen die voldoen aan de eisen op de Energielijst. Met de EIA-subsidie kun je een percentage van de investeringskosten voor de energiezuinige bedrijfsmiddelen, zoals zonnepanelen aftrekken van je belastbare winst.

De EIA is beschikbaar voor installaties tot maximaal 55.000 Wattpiek. Met behulp van de EIA-regeling kun je 40% van de investeringskosten in deze energiebesparende bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst. Voor een zonnestroomsysteem van € 30.000 betekent dit een aftrek van ongeveer € 12.000 bovenop de gebruikelijke afschrijving. Door gebruik te maken EIA subsidie betaal je als bedrijf minder inkomstenbelasting en behaal je dus direct financiële voordelen.

Wat is de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

De Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een ander belastingvoordeel dat je als ondernemer kan krijgen voor de aanschaf van duurzame energieoplossingen, zoals zonnepanelen. Om in 2024 in aanmerking te komen voor de KIA-subsidie moet je een bedrag tussen € 2.801 en € 387.580 investeren in duurzame bedrijfsmiddelen. De hoogte van de aftrek is afhankelijk van de hoogte van de investering. Voor investeringen van € 2.801 tot € 69.765 geldt een vergoeding van 28% van de investeringskosten. Zo ontvang je voor een installatie van € 30.000 een KIA-aftrek van ongeveer € 8.400 euro. Voor investeringen tussen de € 69.766 en € 387.580 is de KIA-aftrek vastgesteld op € 19.535.

Valt je investering in duurzame energieoplossingen zowel binnen de richtlijnen van de EIA als KIA dan kun je beide subsidies combineren en profiteren van de belastingvoordelen.

Wat zijn de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en VAMIL regeling?

De MIA en VAMIL zijn twee verschillende regelingen, maar worden vaak gecombineerd. Bij beide regelingen krijg je belastingvoordeel bij het investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Beide regeling maken gebruik van de Milieulijst, waarop alle bedrijfsmiddelen staan die in aanmerking komen voor MIA en/of VAMIL regeling. Met de MIA regeling profiteer je van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 45% van het investeringsbedrag. Met de VAMIL regeling kun je tot 75% van de investeringskosten afschrijven. Beide regelingen leveren hierdoor rentevoordeel op.

Om als ondernemer in aanmerking te komen voor de MIA en VAMIL regeling moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Het bedrijfsmiddel staat op de Milieulijst.
  • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
  • Het bedrag aan milieu-investeringen moet minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel zijn.

ISDE-subsidie (niet meer beschikbaar voor zonnepanelen)

De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is een subsidie die door de overheid wordt aangeboden om het gebruik van hernieuwbare energiebronnen aan te moedigen. In 2023 bood de ISDE-subsidie ondersteuning aan bedrijven die overstappen op warmtepompen, zonneboilers en zonnepanelen. Helaas kan de ISDE-subsidie sinds 2024 niet meer aangevraagd worden voor de verduurzaming met zonnepanelen.

Hoe kun je aanspraak maken op de EIA, KIA, MIA of VAMIL subsidies?

Jouw investering in verduurzamende bedrijfsmiddelen, zoals zonnepanelen, meld je eerst aan via het online loket van de RVO. Dit doe je binnen 3 maanden nadat je de installatie of het bedrijfsmiddel hebt aangekocht. Daarna kan je de gewenste investeringsaftrek toepassen in jouw belastingaangifte. Ben je handig met belastingen, dan kun je dit zelf doen. Lukt dat niet? Dan adviseren we om hier samen met een boekhouder naar te kijken.

Kan ik zonnepanelen leasen met subsidie?

Ja, bij verschillende leasevormen heb je recht op de beschikbare subsidies voor zakelijke zonnepanelen. Bij het leasen van zonnepanelen bepaalt de leasevorm of je juridisch en ook economisch eigenaar bent van de zonnepanelen en of ze dus ook op de balans van je onderneming staan. Kies je voor de financial lease constructie van Zelfstroom, dan kun je profiteren van de beschikbare subsidies voor zakelijke zonnepanelen.

Profiteer van de subsidies voor zonnepanelen zakelijk

Door gebruik te maken van de beschikbare subsidies voor zakelijke zonnepanelen profiteer je direct van financiële voordelen. Dankzij de verschillende subsidies kun je een deel van je investering in verduurzamende bedrijfsmiddelen tijdens je belastingaangifte aftrekken van de winst van dat jaar. Hierdoor betaal je minder belasting en zo bespaar je direct geld. Zo wordt investeren in zonnepanelen ineens een stuk voordeliger en zet je met jouw bedrijf makkelijker de stap naar een duurzame toekomst. Bekijk direct op welke subsidies jij als ondernemer recht hebt en zet de volgende stap in de verduurzaming van je bedrijf.

Ik wil zonnepanelen zakelijk!

Check of jouw dak geschikt is!

Je hebt een woning met eigen dak nodig