Regelgeving en wetgeving zonnepanelen: alles wat je moet weten

Alles over wet- en regelgeving bij het plaatsen van zonnepanelen

Voor het plaatsen van zonnepanelen zijn er wet- en regelgevingen waar rekening mee gehouden dient te worden. Sommige wetten werken in je voordeel en sommige moet je naleven om zonnepanelen te mogen plaatsen. In beide gevallen is het goed om ervan op de hoogte te zijn.

Aanmelden van jouw zonnepanelen bij je netbeheerder

Als je kiest voor zonnepanelen, moeten er twee dingen gebeuren:

  1. Je bent verplicht om jouw zonnepanelen aan te melden op energieleveren.nl.
  2. Je moet aan je energieleverancier doorgeven dat je zelf stroom gaat opwekken.

Aanmelding bij energieleveren.nl
Deze aanmelding is nodig omdat de netbeheerder inzicht nodig heeft in hoeveel stroom er door mensen zelf wordt opgewekt. Steeds meer mensen wekken namelijk zelf stroom op met zonnepalen. De beheerders van het elektriciteitsnet krijgen op deze manier meer inzicht in hoeveel stroom er wordt opgewekt via zonnepanelen. Dat inzicht is nodig om te voorkomen dat er energietekorten of -overschotten ontstaan. De overheid heeft het daarom verplicht gesteld dat iedereen zijn of haar zonnepanelen aanmeldt op energieleveren.nl.

Grote systemen dienen vóór de installatie aangemeld te zijn. Kleinere systemen tot een maand na de installatie van het systeem. Heb je voor een Alles-in-1 pakket gekozen, en neem je je aanvullende stroom ook via ons af? Dan houden wij bij het bepalen van je maandelijkse voorschotbedrag al rekening met je zonnepanelen.

Voorheen regelden wij de aanmelding namens onze klanten, maar in het kader van de privacywetgeving kan Zelfstroom dit proces niet meer voor klanten uitvoeren. Uiteraard ondersteunen wij onze klanten zoveel mogelijk in dit proces! Iedere klant krijgt van ons een uitgebreide gebruiksaanwijzing om het zo makkelijk mogelijk te maken. Indien de aanmelding niet lukt, helpen onze monteurs tijdens de schouwing. Ze helpen je dan graag met het invullen van het formulier.

Doorgeven aan huidige energieleverancier
Het is belangrijk dat je zelf ook even aan je energieleverancier doorgeeft dat je zelf stroom gaat opwekken. Deze kan dan namelijk je maandelijkse voorschotbedrag aanpassen, zodat je alleen nog maar voor reststroom betaalt. Wanneer je contact opneemt met je energieleverancier, is het handig als je het wattpiekvermogen van je zonnestroomsysteem bij de hand houdt.

BTW terugvragen

Als je zonnepanelen koopt betaal je btw over de aanschaf. Tot en met 31 december 2022 betaalde je een btw-tarief van 21%. De btw kon je terug vragen via de Kleine Ondernemersregeling (KOR). Per 1 januari 2023 verlaagt het btw-tarief van 21% naar 0%. Door het verlagen van het btw-tarief hoef jij de btw niet meer terug te vragen.

Doordat je start met het opwekken van stroom, start je automatisch met het terugleveren aan je energieleverancier. Hierdoor word je officieel gezien als btw-ondernemer. Je hoeft jezelf alleen niet meer aan te melden als btw-ondernemer. Maar je moet jezelf wel aanmelden als btw-ondernemer wanneer jouw zonnepanelen een hoger vermogen hebben dan 10.000 Wp met daarbij een jaaromzet boven de € 1.800,-. Alles wat je moet doen en weten, als je zonnepanelen meer dan 10.000 Wp vermogen hebben, vind je hier.

Meer lezen op www.belastingsdienst.nl

Salderingsregeling

De salderingsregeling is al sinds 2004 actief om de overstap op zonne-energie aantrekkelijker te maken. De salderingsregeling zorgt ervoor dat de overtollig opgewekte zonne-energie, die jij teruglevert aan het openbare net, ingehouden wordt op jouw energieverbruik. Oftewel: als jij op een bepaald moment (in de zomer bijvoorbeeld) 1000 kWh meer energie opwekt dan verbruikt, lever je dit automatisch terug aan het net. Die teruggeleverde energie wordt door jouw energieleverancier aan het eind van het jaar ingehouden op jouw energierekening. Hierdoor betaal je voor minder stroom en dus uiteindelijk minder belasting over de energie die je verbruikt.

Afbouw salderingsregeling

Nu steeds meer mensen kiezen voor zonne-energie, wordt de salderingsregeling voor de overheid te duur. Hierdoor heeft het kabinet halverwege 2019 besloten om vanaf 2023 de salderingsregeling af te gaan bouwen. De minister heeft aangegeven dat ze de aanschaf of het huren van zonnepanelen middels een terugleversubsidie net zo aantrekkelijk willen houden. Wat die subsidie precies gaat worden is nog niet duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat de salderingsregeling van 2023 tot 2031 langzaam afgebouwd wordt. Het goede nieuws is dat de afbouw waarschijnlijk trager gaat verlopen dan oorspronkelijk gepland. Dankzij de tragere afbouw van de salderingsregeling heb je meer voordeel van het terugleveren van stroom naar het net.

Zonnepanelen en vergunning

In veruit de meeste gevallen is er voor het plaatsen van zonnepanelen geen vergunning nodig. Maar als  je niet voldoet aan één of meerdere van onderstaande criteria, dan heb je voor zonnepanelen wel een vergunning nodig:

  • De panelen worden op een dak geplaatst.
  • De panelen zijn geïntegreerd met de omvormer, of de omvormer wordt binnen het betreffende gebouw geplaatst.
  • Panelen op een schuin dak mogen niet uitsteken, moeten direct in of op het dakvlak worden geplaatst en moeten dezelfde hellingshoek hebben als het dakvlak zelf.
  • Panelen op een plat dak moeten minstens zo ver van de dakrand verwijderd blijven als de hoogte van de panelen.
  • Het gebouw is geen monument of een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht.

Plaats je je zonnepanelen in je achtertuin? Dan moet je voldoen aan twee voorwaarden:

  • De constructie is niet hoger dan 5 meter
  • Je voldoet aan de voorwaarden van het bestemmingsplan van je woning

Woon je in een beschermd dorps- of stadsgezicht, of in een monument? Dan kun je een vergunning aanvragen bij je gemeente.

Autoriteit Consument & Markt (ACM)

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is een onafhankelijke toezichthouder op de mededinging, telecommunicatie en het consumentenrecht. De ACM is op 1 april 2013 ontstaan uit een fusie van de Consumentenautoriteit, de OPTA en de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).

De Autoriteit Consument & Markt is verantwoordelijk voor de uitvoering van onder andere de Mededingingswet, de Elektriciteitswet, de Gaswet en de Warmtewet. Zo stelt de ACM maximumtarieven vast voor de netbeheerkosten van de landelijke en regionale netbeheerders. De ACM houdt ook toezicht op de Warmtewet en stelt jaarlijks de maximumtarieven voor stadsverwarming vast. Daarnaast levert de ACM vergunningen aan energieleveranciers, die op een betrouwbare wijze en tegen redelijke tarieven en voorwaarden energie leveren aan consumenten.

Zonnepanelen van Zelfstroom

Als je ervoor kiest om zonnepanelen te huren of te kopen bij Zelfstroom, dan hoef je je geen zorgen te maken over de eventuele wet- en regelgevingen. Die zorgen nemen we van je over. Wij zijn altijd op de hoogte van de laatste wetten en plichten omtrent de verkoop, het verhuur en de installatie van zonnepanelen.

Doe de dakcheck

Je hebt een woning met eigen dak nodig