Hoeveel zonnepanelen passen er op mijn dak?

Hoeveel zonnepanelen passen er op mijn dak?

Hoeveel zonnepanelen er op een dak passen is van verschillende factoren afhankelijk. Nu weet je hoe groot je dak ongeveer is, maar hoe weet je hoeveel zonnepanelen daarop passen? Om daar achter te komen, is het belangrijk om de volgende punten in acht te nemen:

  • Marge van 0,5 meter bij een schuin dak, minimaal 1 meter bij en plat dak (afhankelijk van de hoogte van het gebouw).
  • Schaduwvorming op het dak door bijvoorbeeld dakkapellen, cv-pijpjes of schoorstenen. Bij een dakkapel wordt (afhankelijk van de hoogte en de ligging) vaak ook 0,5 tot 1 meter afstand gehouden in verband met schaduwvorming. Bij lichtkoepels op platte daken wordt een minimale afstand van 20 centimeter ingecalculeerd.
  • Externe schaduwvorming door bijvoorbeeld een boom of ander gebouw naast het dak. Is dit op een deel van het dak, is het af te raden hier zonnepanelen te plaatsen.
  • Bij een systeem op een plat dak worden de zonnepanelen door het montagesysteem in de ideale hoek gelegd, dit zorgt voor schaduwvorming. Om te voorkomen dat de zonnepanelen schaduw op elkaar vormen, wordt een afstand van minimaal 70 centimeter aangehouden.

Dit zijn factoren die invloed hebben op het maximaal aantal zonnepanelen die op jouw dak passen. Om een indicatie te geven hoeveel zonnepanelen er op een dak passen, maken we onderscheid tussen platte en schuine daken.

Aantal zonnepanelen op een plat dak

Zonnepanelen op een plat dak komen in een bepaalde hoek te liggen, waardoor er tussen verschillende rijen zonnepanelen minimaal 70 centimeter ruimte nodig is om, zodat de panelen geen schaduw vormen op elkaar.

Voorbeeldberekening zonnepanelen plat dak

Aan de hand van een voorbeeld laten we zien hoeveel dakoppervlak je nodig hebt voor het plaatsen van 12 zonnepanelen van 170x100cm, in de opstelling dat er drie rijen van vier zonnepanelen achter elkaar liggen. Er is hier geen rekening gehouden met obstakels.

Voor de lengte heb je 3 keer de zonnepanelen à 100 centimeter, twee keer de tussenafstand à 70 centimeter en twee keer de marge tot de dakrand à 100 centimeter. Dit komt uit op een totale lengte van 6 meter en 40 centimeter.

Voor de breedte heb je 4 keer de zonnepanelen à 170 centimeter, 2 keer de marge van het montagesysteem à 20 centimeter en 2 keer de marge vanaf de dakrand à 100 centimeter. Dit komt uit op een totale breedte van 9 meter en 20 centimeter.

Voor een plat dak met 12 zonnepanelen in bovenstaande opstelling heb je dus een minimaal dakoppervlak nodig van 6,40m x 9,20m = 58,80 vierkante meter. Let op: hierbij is dus geen rekening gehouden met eventuele koepels, schoorstenen of andere objecten die op een plat dak voor kunnen komen. Om het precieze mogelijke aantal zonnepanelen op je dak te laten bepalen is het verstandig om je dak in te laten meten door een professional.

Aantal zonnepanelen op een schuin dak

Over het algemeen kun je op een schuin dak meer zonnepanelen kwijt per vierkante meter dan op een plat dak. Dit komt omdat de afstand vanaf de randen minder groot kan zijn. Daarnaast worden de zonnepanelen op een vlakke manier gemonteerd, waardoor er geen afstand tussen de zonnepanelen onderling nodig is. Wel zijn er bij schuine daken vaker obstakels aanwezig, zoals een dakkapel of een schoorsteen.

Voorbeeldberekening zonnepanelen schuin dak

Aan de hand van een voorbeeld laten we zien hoeveel dakoppervlak je nodig hebt voor het plaatsen van 12 zonnepanelen van 170x100cm, in de opstelling dat er drie rijen van vier zonnepanelen in portrait modus onder elkaar liggen. Er is hier géén rekening gehouden met obstakels.

Voor de lengte heb je 3 keer de zonnepanelen à 170 centimeter, één keer de marge tot de nok van het dak à 50 centimeter en één keer de afstand tot de dakgoot à 50 centimeter. Dit komt uit op een totale lengte van 6 meter en 10 centimeter.

Voor de breedte heb je 4 keer de zonnepanelen à 100 centimeter en 2 keer de tot de dakrand à 50 centimeter. Dit komt uit op een totale breedte van 5 meter.

Voor een schuin dak met 12 zonnepanelen in bovenstaande opstelling heb je dus een minimaal dakoppervlak nodig van 6,20m x 5,00 m = 31,00 vierkante meter. Let op: hierbij is dus geen rekening gehouden met eventuele dakkapellen, schoorstenen of andere objecten die op een schuin dak voor kunnen komen. Om het precieze mogelijke aantal zonnepanelen op je dak te laten bepalen is het verstandig om je dak in te laten meten door een professional.

Het optimale aantal zonnepanelen op mijn dak

Om het optimale aantal zonnepanelen te bepalen, is het verstandig om te kijken naar je jaarlijkse energieverbruik. Het is namelijk het meest voordelig als je net zoveel energie opwekt, als je verbruikt. Dat kan allemaal berekend worden en daar helpen we je bij Zelfstroom graag bij, maar de eerste stap is natuurlijk om te kijken of je dak geschikt is voor zonnepanelen. Om dat te weten te komen doe je de dakcheck.

Start met een dakcheck

Je hebt een woning met eigen dak nodig