De energiestromen in de Zelfstroom App uitgelegd

Wat betekenen de verschillende energiestromen die ik zie in de Zelfstroom app?

In de Zelfstroom app zie je verschillende energiestromen. Op het eerste gezicht kan dit er best ingewikkeld uitzien. We leggen je graag uit wat deze energiestromen betekenen!

Klik in de app zeker ook op de “i”-tekens. Hier vind je meer informatie over wat een getal betekent en hoe dit wordt berekend.

Opgewekte stroom uit zonnepanelen

Dit is de stroom die daadwerkelijk is opgewekt door het zonnestroomsysteem. Deze stroom kan worden teruggeleverd aan het elektriciteitsnet óf direct worden verbruikt door de apparaten in jouw huis. In de app vind je deze stroom boven “het huisje”. We baseren deze energiestroom op de gegevens uit de omvormer die bij jou thuis hangt.

Teruggeleverde stroom uit zonnepanelen

Dit is het deel van de opgewekte stroom dat niet direct is gebruikt door apparaten in jouw huis en daarmee is teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. In de app vind je deze stroom rechts naast “het huisje”. We baseren deze energiestroom op de gegevens uit jouw slimme meter.

Afgenomen netstroom

Dit is de stroom die uit het elektriciteitsnet is verbruikt door de apparaten in jouw huis. In de app vind je deze stroom links naast “het huisje”.  We baseren deze energiestroom op de gegevens uit jouw slimme meter.

Stroomverbruik in huis

Dit is het totale stroomverbruik van de apparaten in jouw huis. Deze stroom kan opgewekt zijn door jouw zonnestroomsysteem, of (als er op dat moment niet voldoende beschikbaar was) zijn afgenomen uit het elektriciteitsnet. In de app vind je deze stroom binnen in “het huisje”.  We berekenen deze energiestroom door gegevens uit jouw omvormer en slimme meter te combineren.

Netto te betalen netstroom

Het verschil tussen de afgenomen netstroom en de teruggeleverde netstroom, vormt de netto aan jouw energieleverancier te betalen netstroom. We baseren deze energiestroom op de gegevens uit jouw slimme meter.

Gasverbruik

Onder “het huisje” zie je het gasverbruik over de betreffende periode. We baseren deze energiestroom op de gegevens uit jouw slimme meter.