Ik ben een ondernemer. Hoe kan ik zelf mijn btw terugvragen? 

Als je al ondernemer bent, dan kunnen wij de btw niet voor jou terugvragen, maar dien je dit zelf te doen. Wij adviseren om dit proces via een boekhouder te laten verlopen. Het is ook mogelijk om het zelf te doen aan de hand van onderstaande stappen.

Let op: Deze stappen zijn overgenomen van de website van de Belastingdienst. Voor de meest actuele informatie verwijzen we je door naar de website van de Belastingdienst.

Stap 1: Meld je bij de Belastingdienst aan als ondernemer

De Belastingdienst ziet je als ondernemer vanaf het moment dat je zelf stroom gaat opwekken met je eigen zonnestroomsysteem en deze stroom teruglevert aan het stroomnet. Wanneer je een zonnestroomsysteem gaat kopen of gekocht hebt, dien je jezelf aan te melden als ondernemer bij de Belastingdienst. Aanmelden als ondernemer bij de Belastingdienst kan al vóór het moment van installatie, maar dient uiterlijk gedaan te worden binnen een maand na afloop van het kwartaal waarin je het zonnestroomsysteem hebt aangeschaft.

Voor de aanmelding als ondernemer bij de Belastingdienst, dien je het formulier ‘Opgaaf startende ondernemer‘ in te vullen. Dit formulier is te downloaden op de website van de Belastingdienst. Dit betreffende formulier is eenvoudig en de meeste vragen spreken voor zich. Maar voor de vragen 2, 6, 7 en 8 geven we extra uitleg.

 • Vraag 2: Bij deze vraag vermeld je, in de meeste gevallen, een eenmanszaak.
 • Vraag 6a: Bij deze vraag vermeld je één opdrachtgever, namelijk het elektriciteitsbedrijf waaraan je de stroom teruglevert die je met jouw zonnestroomsysteem opwekt.
 • Vraag 6b: Bij deze vraag vermeld je: ‘opwekken van elektriciteit door middel van zonnepanelen’.
 • Vraag 7: Bij deze vraag vul je jouw inkomenssituatie in;
 • Vraag 7b: Je werkt 0 uren per week voor je onderneming
 • Vraag 7c: Je verlies over het eerste jaar zijn de aanschafkosten van je zonnestroomsysteem. Let op! Vergeet niet om een min teken voor het getal te zetten.
 • Vraag 7d: Hier wordt bedoeld: de inkomsten uit overige werkzaamheden. Dit zijn de inkomsten die in de wet Inkomstenbelasting vallen onder de inkomstenbron ‘Resultaat uit overige werkzaamheden’. Dit vul je dus alleen in als je dergelijke inkomsten hebt.
 • Vraag 8a: Bij deze vraag vul je een schatting van de omzet in. Bij een zonnestroomsysteem van 1.500 wattpiek is dat grofweg € 250.
 • Vraag 8b: Hier vul je de aanschafkosten van je zonnestroomsysteem in.

Stap 2: Ontvangstbevestiging van de Belastingdienst

Binnen 5 werkdagen ontvang je van de Belastingdienst een zogenaamde ‘vaststelling’. Je bent nu ondernemer. In dezelfde brief wordt ook je btw-nummer vermeldt.

Weer 5 werkdagen later ontvang je per post je inlognaam om digitaal btw-aangifte te doen. Nog eens 5 dagen later ontvang je jouw wachtwoord om het inlogproces te voltooien.

Stap 3: Btw-aangifte doen

Als ondernemer dien je ieder kwartaal btw-aangifte doen (tenzij je hier ontheffing voor hebt gekregen). Vergeet de btw-aangifte niet, want dan riskeer je een boete en naheffing!

Bij de eerste aangifte geef je aan hoeveel btw je hebt betaald over de aanschaf en installatie van je zonnestroomsysteem. Het btw-bedrag kun je terugvinden op de factuur en vul je in bij het veld ‘Voorbelasting’. Daarnaast dien je ook btw af te dragen. Om te helpen heeft de Belastingdienst in onderstaande tabel standaardbedragen genoemd voor de btw die je op jaarbasis dient af te dragen. Dit heet ook wel ‘forfait’. De btw op aanschaf en installatie minus dit forfait is het bedrag dat je uiteindelijk terugkrijgt van de Belastingdienst.

Stap 4: Ontheffing van administratieve verplichtingen

Zodra je je aanmeldt bij de Belastingdienst als ondernemer, ben je verplicht om ieder kwartaal btw-aangifte te doen. Echter, je kan ook ontheffing krijgen van btw-aangifte. Is in de jaren na de aanschaf van de zonnepanelen het btw-bedrag dat je moet betalen lager of gelijk aan € 1.345? Dan kan je een ontheffing van administratieve verplichtingen aanvragen. Dit betekent dat je dan geen btw-aangifte meer hoeft te doen. Je kan onmiddellijk bij het aanvragen van de btw-teruggave voor je zonnepanelen, tegelijk met stap 1 uit dit stappenplan, aangeven dat je ontheffing voor btw-aangifte wil aanvragen.

Btw-teruggave zonnepanelen voor zzp’ers

Ook als zzp’er kan je de btw op aanschaf en installatie van zonnepanelen terugvragen. Maar let op:

 • Het is niet vanzelfsprekend dat je gebruik kunt maken van de kleine ondernemersregeling, omdat je al bestaande activiteiten hebt. Je kunt enkel van de kleine ondernemersregeling gebruik maken als je na aftrek van de voorbelasting minder dan € 1.883 btw per jaar hoeft te betalen aan de Belastingdienst.
 • Jaarlijks moet je dan het forfaitaire bedrag opgeven in de btw-aangifte.

Hebben we je vraag beantwoord?

Dank je wel, fijn om te horen dat we je vraag hebben beantwoord!

Wat gaat er niet goed?