Is er wel genoeg zon in Nederland?

In tegenstelling tot wat de sceptici zeggen, is er in Nederland zeker genoeg zon voor zonnepanelen. De zon schijnt in Nederland gemiddeld 1.500 uur per jaar. Dat betekent dat de opbrengst van zonnepanelen in Nederland ongeveer 1.000 kWh per vierkante meter per jaar is. Bovendien werken zonnepanelen ook bij gewoon daglicht, dus ook als de zon wat minder hard schijnt of achter de wolken verdwenen is, zullen zonnepanelen energie opwekken.

Opbrengst zonne-energie per maand

Zonnepanelen in Nederland wekken de grootste hoeveelheden elektriciteit op in de maanden maart tot en met oktober. De zomer zorgt voor een piek in de opbrengst, maar ook in de winter leveren zonnepanelen nog energie.

Verschil westen en oosten van Nederland

De zon-instraling is in het westen van Nederland hoger dan in het oosten. Woon je in het westen, dan zullen je zonnepanelen dus een iets hogere opbrengst hebben.