Deze keurmerken heeft Zelfstroom

Welke keurmerken heeft Zelfstroom?

Zelfstroom hecht waarde aan goede kwaliteit en service. Keurmerken waarborgen die goede kwaliteit en service. Daarom werken we bij Zelfstroom conform de belangrijkste keurmerken binnen de markt van zonnepanelen. Zelfstroom is lid van de branchevereniging Holland Solar, installeert volgens de richtlijnen van InstallQ en is sinds 2018 zelfs een Certified B-Corporation. Hieronder vind je wat daar precies mee bedoeld wordt.

Holland Solar

Holland Solar is de branchevereniging die ervoor zorgt dat de zonnepanelenbranche op een goede, veilige en kwalitatief hoogwaardige manier blijft groeien. Hun doel is: inspireren, informeren, verbinden en verder professionaliseren van de Nederlandse zonne-energiesector. Zij hebben een langetermijnvisie, die ervoor moet zorgen dat de zonne-energiesector groeit, maar dat dat op een manier gebeurt dat de kwaliteit gewaarborgd blijft. Zelfstroom is lid van deze branchevereniging en zorgt er dus mede voor dat deze doelen behaald worden. Daarnaast zorgt een lidmaatschap er ook voor dat we over de kennis van de laatste ontwikkelingen op het gebied van zonnepanelen beschikken.

Techniek Nederland

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technisch dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken zij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis

InstallQ

Veilige installaties van goede kwaliteit voor heel Nederland: dat is het doel van de onafhankelijke stichting InstallQ. Om dit doel te bereiken, ontwikkelt en beheert InstallQ een breed scala aan kwaliteitsregelingen en verleent InstallQ erkenningen aan vakbekwame installatiebedrijven. Daarnaast geeft InstallQ opleidingen en examens in installatietechniek. Al de montagevestigingen van Zelfstroom staan aangeschreven als vakbekwaam installatiebedrijf  en erkende of gecertificeerde installateur.

Voorheen was Zelfstroom ook in het bezit van een Zonnekeur certificaat, maar de Zonnekeur-certificatie is sinds 2022 opgeheven omdat de certificatie-eisen te dicht bij de eisen van InstallQ lagen.

Certified B-Corporation

B Corps zijn bedrijven over heel de wereld die zich inzetten voor een betere wereld. En wij zijn sinds 2018 een B Corp! Dat betekent dat Zelfstroom tegenwoordig in een adem genoemd kan worden met bedrijven als Tony Chocolonely, Dopper, Ben & Jerry’s, Patagonia en Triodos Bank. Wat hebben deze bedrijven dan met elkaar gemeen? Het zijn bedrijven die hun producten of diensten inzetten voor het creëren van een betere wereld. Als B Corp mag je dus best commercieel zijn, maar zorg je voor een positieve impact op sociaal en duurzaam gebied.

Gecertificeerd worden als B Corp is niet iets wat zomaar elke dag gebeurt. We zijn er bij Zelfstroom dan ook erg trots op dat we onszelf een Certified B-Corporation mogen noemen. Bovendien is het een mooie bevestiging van het feit dat we echt gericht bezig zijn om een betere wereld te creëren.

Lees meer over Zelfstroom