Zonnecollector

Een zonnecollector wordt op het dak geplaatst en vangt zonlicht op. De warmte uit het zonlicht wordt gebruikt voor het verwarmen van kraanwater. Een zonnecollector is onderdeel van een zonneboiler. Naast een zonnecollector bestaat een zonneboiler ook uit een voorraadvat, waar het water wordt opgeslagen, en een naverwarmer die extra warmte levert als er niet genoeg zonne-energie beschikbaar is.

Verschil zonnecollector en zonnepaneel

Zonnecollectoren en zonnepanelen worden nogal eens met elkaar verward, omdat ze beiden op het dak geplaatst worden. Waar zonnepanelen stroom opwekken, gebruiken zonnecollectoren de warmte uit zonlicht om water mee te verwarmen. Het verschil tussen een zonnecollector (onder) en zonnepanelen (boven) is te zien op onderstaande foto:

Zonnecollector zonnepaneel