Vaste leveringskosten (vastrecht)

Op je jaarafrekening of eindafrekening vind je onder andere de term ‘leveringskosten‘ terug, die uitgesplitst worden naar variabele leveringskosten en vaste leveringskosten (voorheen vastrecht). De vaste leveringskosten zijn als het ware het abonnementsgeld dat je moet betalen aan je energieleverancier. Deze zijn niet afhankelijk van je energieverbruik.

Energieleveranciers bepalen zelf de hoogte van de vaste leveringskosten en zijn daarbij niet gebonden aan een maximum.