Stroometiket

Alle Nederlandse stroomleveranciers zijn sinds 2005 verplicht om middels het stroometiket de herkomst van de geleverde stroom te verklaren.

Inhoud stroometiket

Op het stroometiket staat hoeveel procent van de geleverde stroom uit aardgas, kolen, kernenergie of duurzame energie (bijvoorbeeld windenergie of zonne-energie) afkomstig is. Energieleveranciers kunnen alleen met een Garantie van Oorsprong aantonen dat de geleverde stroom groen is geweest.
Ook is op het stroometiket te zien hoeveel CO2 per kWh de energieleverancier uitstoot, en hoeveel kernafval de leverancier per kWh produceert. Vanaf 2015 moeten energieleveranciers ook het land van her komst noemen waar de geleverde stroom is ingekocht.

Toezicht op het stroometiket

Het stroometiket verschijnt altijd voor 1 mei en geeft informatie over het voorgaande jaar. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt in de gaten of energieleveranciers hun stroometiket correct en op tijd aanleveren. Bovendien controleert de ACM of het stroometiket op de juiste manier opgesteld is; alle stroometiketten moeten namelijk dezelfde informatie bevatten, zodat consumenten appels met appels kunnen vergelijken.