PV-panelen

PV-panelen is een ander benaming voor zonnepanelen. PV-panelen bestaan uit in serie geschakelde zonnecellen die fotovoltaïsche energie omzetten in elektriciteit. PV is de afkorting van het Engelse ‘photovoltaic’, wat in het Nederlands ‘fotovoltaïsch’ is.