Fotovoltaïsche energie

Fotovoltaïsche energie is de directe omzetting van (zon)licht in elektriciteit. Fotovoltaïsch wordt ook wel afgekort tot PV, vandaar dat er soms de term PV-panelen wordt gebruikt in plaats van zonnepanelen.

PV-cellen, fotovoltaïsche cellen of kortweg zonnecellen zijn dunne plaatjes van halfgeleidend materiaal (doorgaans silicium) die in serie worden geschakeld tot een groot PV-paneel. Doordat er zonlicht op de cellen valt, worden er elektronen losgemaakt die in één richting door de zonnecel lopen. De beweging van al die losgemaakte elektronen is samen de elektrische stroom die door de cel loopt. De PV-panelen worden vervolgens aangesloten op een omvormer, die de gelijkspanning omzet in bruikbare wisselspanning.