Energielabel

Een energielabel laat in één oogopslag zien hoe energiezuinig een elektrisch apparaat, gebouw, auto of lamp is. Het energielabel kent verschillende klassen, waarbij G (donkerrood) het minst energiezuinig is en A+++ (donkergroen) het meest energiezuinig. Op het energielabel staat vaak ook aanvullende informatie over welke materialen zijn gebruikt en over de prestaties van het product.

Energielabel woning

Vanaf 1 januari 2015 is het voor iedere woningeigenaar verplicht om bij verkoop een energielabel van het pand te overleggen. Het energielabel is verplicht bij verkoop of verhuur van o.a. woningen, appartementen en woonwagens bedoeld voor permanent verblijf. Een aantal gebouwen heeft geen energielabel nodig, waaronder beschermde monumenten en woonboten.

Ook verhuurders zijn verplicht om aan nieuwe huurders een kopie van het energielabel te verstrekken bij het tekenen van het huurcontract. Bestaande huurders krijgen alleen een energielabel als het huurcontract voor 1 januari 2008 is ingegaan.

Huizen met een goed energielabel worden doorgaans sneller en voor een hogere prijs verkocht. Een manier om te zorgen voor een goed energielabel is door het plaatsen van zonnepanelen.