Aansluiting

Voordat je stroom en gas door je energieleverancier geleverd kan krijgen, moet je woning aangesloten zijn op het elektriciteits- en gasnetwerk. Alleen de netbeheerder mag een aansluiting aanleggen.

Kosten voor een aansluiting

Voor de aansluiting betaal je elke maand een aansluitvergoeding (onderdeel van de netbeheerkosten), al naar gelang de aansluitcapaciteit. De Autoriteit Consument & Markt heeft maximumtarieven vastgesteld die netbeheerders in rekening mogen brengen voor het aanleggen van een nieuwe aansluiting.

Aansluiting en EAN-code

Iedere aansluiting heeft een uniek identificatienummer, de zogenaamde EAN-code. De EAN-code van je aansluiting, evenals de aansluitcapaciteit, zijn terug te vinden op je energierekening.

Aansluiting en stadsverwarming

Sinds de introductie van de nieuwe Gaswet in 2011 is de netbeheerder niet meer verplicht om een aansluiting te regelen op het gasnetwerk, als er stadsverwarming in de wijk aanwezig is.